Historia om Filterteknik Sverige AB

Filterteknik Sverige AB grundades 1986 som aktiebolag. Verksamheten bestod av kontor och lager i en trerumslägenhet samt källare. Tidigare drevs företaget som enskild firma av en man vars namn var Gösta Larsson som började sälja filter 1978 i namnet Industritjänst.

 

Ägare till Filterteknik Sverige AB var fram till februari 2010 Per Wallin, Egil Lekang och Mårten Johansson som alla tre har varit med sedan starten 1986. Under senaste år har expansion skett under kontrollerande former där teknik och förbättringar hos kund stått i fokus. Under senare delen av 1989 flyttade Filterteknik Sverige AB till Lambergets industriområde där vi hade två olika adresser fram till 1997.

 

När vi växte ur dessa lokaler beslöt styrelsen att bygga nya lokaler på Örsholmen som är Värmlands största industriområde. I december 1997 flyttade vi in i de lokaler vi har än idag. 2008 utökades lagerytan med ytterligare 50% samt att en egen produktionshall byggdes.