Affärsidé

Filtertekniks affärsidé i korthet:
 
"Vi skall vara en ledande filterleverantör till nordisk industri,
entreprenad, rederier och offshore." 

Kvalitet