Entreprenad

Företag från hela Sverige vänder sig till oss och våra auktoriserade återförsäljare för att få tag på rätt filter till sina dieseldrivna fordon.

Oavsett maskin och verksamhet så kan vi, tack vare vårt unika webbaserade Lekang filtersystem, skapa en komplett förteckning över er maskinpark. Detta ger er fullständig kontroll över er maskinservice.

Vi har kompletta filterlösningar för:

Åkeri
Lantbruk
Krossverk
Skogsbruk
Entreprenad


Steg för steg för att lösa ert problem

1. Samla så mycket info om ert problem och er maskin/maskinpark
    som möjligt.

2. Kontakta närmaste återförsäljare här.
    Eller ring Filterteknik kundservice på 054-69 09 00.
  
3. Förslag på lösning och/eller så kopplas vår teknikavdelning in för
    vidare analys och support.

4. Problem löst eller så sker arbetsplatsbesök hos er och/eller
    analys i vårt eget labb.

5. Problemet löst!