ES Compleat

En enda kylvätska för alla maskiner

Efter flera års erfarenhet av ES Compleat kylvätska från Fleetguard upplever vi en markant ökning av nöjda kunder. Våra kunder byter ut sina olika kylvätskor och använder ES Compleat i alla sina maskiner. Marknadens olika färgkoder är endast till för att skilja produkterna åt och säger inget om kvalitetsstandard. Tack vare enkelheten med en kylvätska försvinner risken för att fel kylvätska används vid fel tillfälle.

ES Compleat är specifikt framtagen för användning i tunga dieselmotorer. Dessa produkter innehåller konventionella kemiska och organiska korrosionsskyddsmedel som ger ökat skydd för dieselmotorer från korrosionsangrepp och kavitation på cylinderfoder. Dessutom ger dessa produkter det högsta skyddet på marknaden för kylsystemets vattenpump.


ES Compleat finns som både propylen- och etylenbaserad glykol.

ES Compleat kylvätska blandas 50-50 med vatten.
Kylvätskan är också blandbart med alla för oss kända kylvätskor.

Importör:
Filterteknik Sverige AB, Dagvindsgatan 2, 652 21 Karlstad.
Tel 054-690 09 00.
http://www.filterteknik.se/ES Compleat
Bild 1

ES Compleat
Bild 2