Industri

Där det finns ett industriellt filterbehov där kan vi erbjuda kvalitativa filter och hög kompetens.

Filterteknik är samarbetspartner för många företag inom:
Pappersindustrin
Stålindustrin
Livsmedelsindustrin
Verkstadsindustrin

Vi erbjuder ett komplett filterprogram för:
Industriella oljor
Processvatten
Tvätt­vätskor och skärvätskor
Kemikalier

Dessutom har vi en rad egenproducerade produkter för filtrering.

Steg för steg för att lösa ert problem

1. Samla så mycket info om ert problem och er applikation som möjligt.

2. Kontakta industriavdelningen på Filterteknik

   Jonas Karlsson      - 054-69 09 64 - jrk@filterteknik.se
   Bertil Hagberg       - 054 69 09 65 - bh@filterteknik.se

3. Förslag på lösning och/eller så kopplas vår teknikavdelning in för
    vidare analys och support.

4. Problem löst eller så sker arbetsplatsbesök hos er och/eller
    vätskeanalys i vårt eget labb.

5. Problemet löst!