Lekanggruppen

Lekang Gruppen

 

Lekanggruppen består av tre separata bolag som är lokaliserade med huvudkontor samt egna lager i Sverige, Norge och Danmark. Gemensamma nämnare är en gemensam huvudägare och ett likvärdigt produktprogram med vissa lokala skillnader mellan länderna.

 

Gemensamma datasystem, logistik, katalogsystem sörjer för en effektiv drift och hög servicegrad mot kund. Lekanggruppen är en av Europas största distributörer för filter till dieselmotorer, hydraulik, vatten och andra typer av vätskor. Lekanggruppen satsar mycket på teknisk kunskap som har medfört en ledande ställning inom teknikområdet filter.