RMF Maxi Water Vac

RMF Maxi Water Vac
- Tar effektivt bort vatten, gas och partiklar ur oljan

MaxiWaterVac

Maxi Water Vac (MXWV) är RMF´s största vakuumregenerator för borttagande av bundet vatten. Jämfört med Mini Water Vac så klarar MXWV upp till dubbelt så stor oljevolym på samma filtreringsperiod. Den kan kopplas till en rad olika maskinenheter och reservoarer och renar effektivt hydrauloljor, smörjoljor och turbinoljor. MXWV är en självreglerande processenhet som avlägsnar vatten, partiklar, gaser och bakterier. MXWV ger en så ren olja att de strängaste kvalitetskraven tillgodoses fullt ut.

RMF´s avfuktare tar varken bort eller förändrar några oljetillsatser. Avfuktningen är baserad på ren förångning inuti en vakuumkammare där temperaturen är maximalt 60 °C. Skadliga partiklar tas bort genom ett väl beprövat mikrofilter.

- Vi har testkört Maxi Water Vac på ett stort pappersbruk och fått enbart positiva resultat. Oljan renas både snabbt och enkelt och vår kund kommer att spara mycket då oljans livslängd ökar markant, säger Lars Olov Larsson, teknisk chef på Filterteknik Sverige AB.


Med Maxi Water Vac:
Ökar oljans livslängd
Minskar destruktionskostnaderna
Minimeras korrosion i systemet

Det ger er rätta förutsättningar för minskade driftkostnader.

Bild Maxi Water Vac

PM i PDF-format
PM i Txt-format

För mer information kontakta:
Marcus Pettersson, Teknisk koordinator
054-69 09 04 eller mp@filterteknik.se