RMF The Giant

RMF Giant Off-Line Unit
- Extremt snabb lösning för effektiv rening av olja

The Giant

The Giant (GOLU) är enkel att använda genom sin unika "plug and play" lösning. Det enda som behövs är spänning, sug- och returledning. GOLU kan monteras på nya eller befintliga hydrauliska applikationer. Genom en integrerad pump i GOLUn pumpas oljan från tanken till filtret. Den filtrerade oljan återförs sedan genom en returledning tillbaka till tanken. Filterelement finns i olika finheter beroende på behov och applikation.

The Giant är speciellt framtagen för industrins hydrauliska oljesystem. Pumpen är i gjutet stål med en stor radie vad gäller viskositet (12 - 800 cSt). Filterelement till Golu finns från 1 µ upp till 12 µ.

The Giant används med stor framgång över hela världen och RMF har bland annat "räddat" ett stort kraftverk i Slovenien. Innan RMF startade sitt arbete på kraftverket så var turbinoljan riktigt dålig. RMF föreslog installation av GOLU och en CMS för partikelräkning.


Resultat som talar för sig själv

Reservoaren innehöll 22 000 liter turbinolja!

Före RMF installation   Efter installation
13 september 2012     9 oktober 2012           19 oktober 2012
ISO 25/24/22             ISO 13/11/9                ISO 10/7/5För mer information kontakta:
Marcus Pettersson, Teknisk koordinator
054-69 09 04 eller mp@filterteknik.se


Bild The Giant

PM i PDF-format
PM i Txt-format