Samhällsansvar

 

Noll Tolerans mot Mobbning

På Filterteknik tycker vi att det är viktigt med en trygg barndom, inget barn ska behöva uppleva mobbning eller kränkande behandling. Därför stödjer vi Noll Tolerans mot Mobbning och deras arbete för att motverka detta i skolorna.

nolltolerans