Utbildning: Föroreningar i oljesystemet

2014-11-17
Dags för utbildningen ”Föroreningar i oljesystemet”.

En dag som ger dig kontroll på de olika föroreningarna som vi stöter på i oljesystemet samt hur ni kan förebygga dessa föroreningar för att undvika oplanerade stopp.

I utbildningen ser vi på de olika föroreningar som vi stöter på i oljesystemen.
• Luft
• Vatten
• Partiklar
• Värme
• Mikroorganismer

Vi ser till vilken skadepotential dessa föroreningar har.
Vi ser hur vi kan förebygga dessa föroreningar.

Vi tittar på vilka parametrar som är viktiga för ett bra filter
• Betaförhållande
• Smutskapacitet
• Tryckfall
• Motståndskraft mot tryckpulsationer
• Betastabilitet

Vi ser på tillståndskontroll i oljesystem. (både objektivt och subjektivt)
och hur detta kan hjälpa oss att upptäcka fel innan de leder till oplanerade stopp.

Vi går igenom hur ett filter dimensioneras.
Vi dimensionerar filter efter att ha tagit ställning till följande parametrar:
1.Tryckförlopp
2.Komponentenes känslighet mot föroreningar
3.Systemets totala driftstid
4.Komponentenes utbyteskostnader
5.Kostnader vid driftstopp
6.Krav på säkerhet
7.Driftsmiljö

Datum: 11 december
Kostar: 2270kr/person
I priset ingår: Kursmaterial, lunch och fiika.

Hör av er till Catrin Widmark på cw@filterteknik.se om ni är intresserade att gå kursen.