Filterteknik föreläser i Trollhättan

2015-03-03
Filtertekniks utbildningschef Bertil Hagberg är inbjuden som föreläsare vid Innovatums nästa underhållscirkel den 19 mars i Trollhättan. Underhållscirkeln är en mötesserie på intressanta teman inom underhållsteknik och hållbara lösningar. Dagens tema är ”Skötsel av oljesystem”

Bertil Hagberg kommer först att tala om tillståndskontroller och analyser av olja. Vad det finns för tekniska lösningar och vad du själv enkelt kan göra. Dessutom kommer Bertil att tala om hur du kommer fram till rätt filtreringslösning.

Föreläsningarna är kostnadsfria och ni hittar mer information kring dagen på nedan pdf

Inbjudan Skötsel av oljesystem


När: 19 mars kl 13-16
Var: SAAB Bilmuseum, Innovatum Trollhättan
Föreläsningarna är kostnadsfria och Innovatum bjuder på fika.

För mer information kontakta Bertil Hagberg på bh@filterteknik.se