Filter för stoft och gas

 Filter stoft

Vi på Filterteknik ställer höga krav på filter och filterelement för gas och damm i tuffa miljöer. Vi har utvalda dammfilter för cisterner, svetsutsug, oljedimma, pulverlack och metallsprutning m.m. Dessutom tillhandahåller vi filter för olika typer av gaser, både
cirkulerande- och envägsfiltrering. Här finns även ett komplett program för ledningsmonterade tryckluftsfilter.