Motoroljefilter

Slitaget i en dieselmotor är direkt relaterat till hur ren motoroljan är. D.v.s. hur bra oljan blir filtrerad eller renad på annat sätt t.ex. centrifugerad. Det finns olika sätt att rena motorolja, fullflödesfiltrering, delfödesfiltrering (bypass) och centrifugering.

Vår huvudleverantör Fleetguard är världsledande på filtrering av motorolja i dieselmotorer. Det har lett till ett unikt koncept med varumärken såsom:

Fleetguard   

Andra varumärken vi samarbetar med är StrataPore, Centruguard, ES System, ConeStaC, SpiraTec och Venturi.

  Fleetguard ES System

 

LF3000
LF3000

Fleetguard Centriguard
Fleetguard Centriguard