Skärvätskor/Tvättvätskor

Filterteknik Sverige AB erbjuder ett brett sortiment av filter för skär-/tvättvätskor till verkstadsindustrin. Noggrannheten i valet av filtertyp är helt avgörande för hur bra resultatet blir då de olika materialen som bearbetas har olika karaktäristik.

Partikelföroreningarna från bearbetat material och verktyg medför ojämn bearbetningskvalitet, onödigt slitage på pumpar och maskinutrustning samt orsakar stopp i verktygens kylkanaler. Dessa partiklar drar även till sig läckoljor.

En ackumulerad uppbyggnad medför att maskinens tank och utrustning måste rengöras kontinuerligt.  Genom att komplettera med en filteranläggning anpassad till förutsättningarna får ni en enkel avskiljning och sparar mycket tid och pengar genom att öka produktiviteten. De produkter vi  erbjuder till dessa applikationer kommer i huvudsak från Mahle Industriefilter  GmbH och Amazon Filters Ltd.

  • Kyl- / skäremulsioner
  • Slip- / heningsolja
  • Alkaliska tvättvätskor
  • Tvättemulsion / -olja

Amazon pås- och patronfilterhus
Amazon pås- och patronfilterhus

Mahle AF serie automatfilter
Filtration Group
AF serie automatfilter