Våra produkter

Filter för fordon

och fartyg

Industriella filter

Filter för stoft

och gas

Här finns allt i filter till fordon, entreprenad-maskiner, krossverk, skogsmaskiner, elverk, flistuggar, truckar, dumpers, hjullastare, grävmaskiner, asfalts-läggare, vältar, kompressorer, traktorer, lastbilar, bussar, borrvagnar, generator-aggregat, liftar, teleskoplastare, pist-maskiner, mobilkranar, grävlastare, band-schaktare, väghyvlar, färjor och fartyg som drivs med dieselmotorer. Luftfilter, bränslefilter, motoroljefilter, trans-missionsfilter, broms-torkfilter, hydraulikfilter, kylvätskefilter, filter-verktyg, förbättrade filter, vattenseparerande bränslefilter, djupfilter, vevhusventilationsfilter, hyttfilter, kylvätska, oljeprov m.m

Ett komplett filterprogram för industriella oljor såsom hydraulikolja, smörjolja, isolerolja och turbinolja m.fl, processvatten, tvättvätskor, skärvätskor, emulsioner, kemikalier, syror och trögflytande vätskor m.m.
Här finns våra egenproducerade produkter såsom filterkärror, filteraggregat och avgasare.

Kompletta filter samt filterelement för gas och damm i tuffa miljöer. Vi har kompletta dammfilter för cisterner, svetsutsug, oljedimma, pulverlack och metallsprutning m.m. Gasfilter tillhandahåller vi för olika typer av gaser, både cirkulerande- och envägsfiltrering. Här finns även ett komplett program för ledningsmonterade tryckluftsfilter.