Vevhusventilationsfilter

CCFleetguard har tagit fram en serie vevhusventilationsfilter för eftermontage på dieselmotorer.

Det finns två alternativ: en för öppen lösning Enviroguard där vevhusluften går ut till atmosfären och ett slutet internt system EcoVent.