Dieselmotorfiltrering

I nedanstående utbildningar fördjupar vi oss på de olika filtersystemen och vilken skada kontamineringar gör i dessa system. Vi går igenom filtrering av luftintagssystemet, kylvätskesystemet, smörjoljesystemet, bränslesystemet, transmissionssystemet och hydraulsystemet.

Dieselmotorfiltrering grundkurs

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall ha kunskap att använda ES-system på befintlig maskinpark utan risker.

Dieselmotorfiltrering steg 1

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall ha kunskap om dieselmotorns olika system. Med denna kunskap ytterligare förlänga bytesintervaller på vätskor och filter. Även ha förståelse för hur livslängden på dieselmotorer förlängs.

Dieselmotorfiltrering steg 2

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall ha kunskap om filtrering på framtidens dieselmotorer. (Kursen hålls på engelska)

Bergtruck