Oljerenhet Industri

I utbildningarna vi håller ser vi närmare på orsaker till kontaminering och identifierar olika föroreningar i oljor. Målet med dessa utbildningar är att höja kompetensen hos personer på olika avdelningar i verksamheten. Målgruppen är operatörer, driftpersonal, underhållspersonal och konsulter.

Oljerenhet grundkurs
Målet med kursen är att deltagarna efter avslutad kurs skall ha en större förståelse för den höga oljerenhet som krävs i dagens oljesystem.Vidare att även kunna omsätta denna teori till praktik.

Oljerenhet steg 1
Målet med kursen är att deltagarna efter avslutad kurs skall kunna avgöra vilken ISO-renhetsklass som krävs, beräkna storlek på filterhus och avgöra finhet på filterelement enl. NS 2084 (BFPA / P5)

Oljerenhet steg 2
Målet är att deltagarna efter avslutad kurs skall kunna identifiera olika föroreningar och veta vilka åtgärder som krävs för att lösa eventuella problem i hydrauliska system.

                    JimmyPartikelstorlekar