Utbildning - för att ni ska bli experter

Ökad kompetens inom filterteknik vinner både vi och ni som kunder på. Ni ökar era anläggningars driftsäkerhet och livslängd. Vi får nöjdare uppdragsgivare som inser  värdet av kvalitetsprodukter inom filterområdet. Som en del i vårt erbjudande arrangerar vi därför utbildningar inom olika typer av filtrering. Samarbetet vidgas och driftsäkerhet optimeras. Vårt nära samarbete med framstående experter bland filtertillverkarna gör att kursernas nivå och aktualitet säkerställs.

Våra utbildningar går under tre huvudtyper; oljerenhet industri, dieselmotorfiltrering och skärvätskefiltrering.

Utbildning